Εγκρίθηκαν τα ποσά των επιχορηγήσεων για τις δράσεις 4.1 και 4.2

Εγκρίθηκαν τα ποσά που θα διατεθούν για τις 4.1 και 4.2 δράσεις της μελισσοκομίας. Η δράση 4.1 αφορά τις αναλύσεις μελιού και η δράση 3.2 την ενίσχυση της νομαδικής μελισσοκομίας του 2012. Για το δεύτερο πρόγραμμα, το ποσό της επιχορήγησης από μετακινούμενη κυψέλη καθορίστηκε στα 3,93 λεπτά.

Για το πρώτο πρόγραμμα, το συνολικό ποσό που θα διατεθεί είναι 180.000 ευρώ. Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη δράση, το ποσό της επιχορήγησης από μετακινούμενη κυψέλη καθορίστηκε στα 3,93 λεπτά.

Επίσης, εγκρίθηκε η πίστωση 2.850.000 ευρώ για την υλοποίηση του σχετικού προγράμματος που περιλαμβάνει 75.000 ευρώ για τη δράση 1.4 «Στήριξη της προώθησης του μελιού και των λοιπών προϊόντων της κυψέλης», 11.500 ευρώ για την δράση 3.1 «Αντικατάσταση κυψελών», και 10.000 για τη δράση 6.1 «Εφαρμοσμένη Έρευνα» στην δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας».

Σχολιάστε το άρθρο