Εγκρίθηκε κονδύλι ύψους 5,6 εκατ. για προγράμματα μελισσοκομίας

ελληνικό μέλι

Το ετήσιο πρόγραμμα ενίσχυσης του κλάδου της μελισσοκομίας εγκρίθηκε με απόφαση τεσσάρων υπουργών. Σύμφωνα με το πρώτο άρθρο, όπως δημοσιεύτηκε στις 25 Απριλίου, «για το οικονομικό έτος 2012 εγκρίνεται συνολική δαπάνη μέχρι του ποσού των 5.600.000 ευρώ για την υλοποίηση των ενεργειών του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας έτους 2012».

Το πρόγραμμα αφορά τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για το έτος 2012.
Στο πλαίσιο του προγράμματος για το έτος 2012 (01/09/2011 -31/08/2012) θα υλοποιούνται – μεταξύ άλλων – οι παρακάτω ενέργειες και επιμέρους δράσεις με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς:
1. Παροχή Τεχνικής Βοήθειας
Εγκρίνεται συνολική δαπάνη μέχρι ποσού 1.385.000 ευρώ για τις παρακάτω επιμέρους δράσεις:
1.1. Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας (Κ.Μ.), προβλεπόμενη δαπάνη 1.200.000 ευρώ
1.2. Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας – Melinet, προβλεπόμενη δαπάνη 5.000 ευρώ
1.3. Εκπαιδεύσεις – Έντυπα, προβλεπόμενη δαπάνη 100.000 ευρώ
1.4. Στήριξη της προώθησης του μελιού και των λοιπών προϊόντων της κυψέλης, προβλεπόμενη δαπάνη 80.000 ευρώ.3. Εξορθολογισμός της Νομαδικής Μελισσοκομίας
Εγκρίνεται συνολική δαπάνη μέχρι ποσού 3.965.000 ευρώ για τις παρακάτω επιμέρους δράσεις:
3.1. Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων (αντικατάσταση κυψελών), προβλεπόμενη δαπάνη 1.300.000 ευρώ
3.2. Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας, προβλεπόμενη δαπάνη 2.665.000 ευρώ.
Η εφαρμογή, παρακολούθηση, αξιολόγηση και ο έλεγχος της υλοποίησης του προγράμματος διενεργείται από τη Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ του ΥΠΑΑΤ, σε συνεργασία με τα Κέντρα Μελισσοκομίας, τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, τη Διεύθυνση Πληροφορικής του ΥΠΑΑΤ και τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειών, σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας.Ολόκληρη η απόφαση έχει ως εξής: Πρόγραμμα βελτίωσης εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας για το 2012.pdf

Σχολιάστε το άρθρο