Επιδοτούμενο σεμινάριο μελισσοκομίας για απεξαρτημένα άτομα

απεξαρτημένα άτομα

Το Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης (ΕΚΚΕΕ) της Μονάδας Απεξάρτησης 18 Άνω του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής πρόκειται να υλοποιήσει στην Αθήνα επιδοτούμενο σεμινάριο με θέμα: «Εκπαίδευση στη Μελισσοκομία», για άνεργα απεξαρτημένα άτομα ή για άτομα σε διαδικασία απεξάρτησης ή επανένταξης, άνω των 18 ετών.

Η κατάρτιση είναι διάρκειας 400 ωρών (100 προκατάρτιση και 150 πρακτική άσκηση).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου (Λεωφ. Αθηνών 374, Χαϊδάρι 12462, τηλ.: 21320-54999, 2132054155, 2132054248, φαξ: 2132054242, e-mail: progee2@psyhat.gr, progee4@psyhat.gr, πληροφορίες Φυντικάκη Στυλιανή, Παπανικολάου Γεωργία), από 26 Μαρτίου 2012 έως και 5 Απριλίου 2012, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

– Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου Δημοτικού, Γυμνασίου ή Λυκείου,

– Βιογραφικό Σημείωμα,

– Βεβαίωση Θεραπευτικού προγράμματος,

– Φωτογραφία Ταυτότητας,

– Κάρτα Ανεργίας,

– Επικυρωμένη ΑΔΤ.

Πληροφορίες παρέχει και το ΕΚΚΕΕ της Μονάδας Απεξάρτησης 18 Ανω, τηλ.: 210 3622217.

Σχολιάστε το άρθρο