Επιχορήγηση του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ για τα ταχύρυθμα προγράμματα εκπαίδευσης μελισσοκόμων

Επιχορήγηση του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ με ποσό ύψους 300.000 € για την υλοποίηση ταχύρυθμων προγραμμάτων εκπαίδευσης μελισσοκόμων, στο πλαίσιο εφαρμογής του τριετούς μελισσοκομικού προγράμματος 2014 – 2016.

Υπεγράφη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη η υπ’ αριθμ. 1078/71082/30-05-2014 απόφαση, με την οποία καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και γενικότερα οι λεπτομέρειες εφαρμογής της δράσης 1.3 «Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων», στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας, για τα έτη 2014 – 2016.

Η εν λόγω απόφαση προβλέπει την επιχορήγηση του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ με συνολικό ποσό ύψους 300.000 € για την τριετία 2014 – 2016, με σκοπό το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την οργάνωση και την πραγματοποίηση προγραμμάτων ταχύρυθμων εκπαιδεύσεων, στα οποία δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μελισσοκόμοι κάθε περιοχής.

Το 50% της παραπάνω δαπάνης προέρχεται από πόρους της Ε.Ε., ενώ το υπόλοιπο 50% της δαπάνης βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Η διάρκεια της κάθε εκπαίδευσης καθορίζεται σε τρεις (3) ημέρες σε κάθε επιλέξιμη περιοχή, για κάθε έτος εφαρμογής του προγράμματος.

Προβλέπεται η πραγματοποίηση κύκλων μαθημάτων ανά επιλέξιμη περιοχή έτσι ώστε με την ολοκλήρωση του τριετούς προγράμματος να έχουν καλυφθεί όλες οι ακόλουθες θεματικές ενότητες:

–              Μελισσοκομικός εξοπλισμός και συντήρησή του

–              Μελισσοκομικοί χειρισμοί κατά τη διάρκεια του έτους

–              Μελισσοκομικά φυτά

–              Βασιλοτροφία

–              Παραγωγή βασιλικού πολτού

–              Εχθροί και ασθένειες των μελισσών και τρόποι πρόληψης και καταπολέμησής τους (συμβατικές και εναλλακτικές μορφές αντιμετώπισης)

–              Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών

–              Παραγωγή προϊόντων κυψέλης και συντήρησή τους

–              Τυποποίηση – Εμπορία – Προώθηση – Σήμανση των μελισσοκομικών προϊόντων

–              Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋποθέσεις)

–              Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας ενός μελισσοκομείου

–              Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων

–              Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊόντα της κυψέλης (πχ καλλυντικά, προϊόντα διατροφής, φάρμακα, κλπ)

–              Μεταχείριση των μελισσιών στη διάρκεια του έτους – τροφοδοσία

–              Νομοθεσία – Προγράμματα

Ως περίοδος διεξαγωγής των εκπαιδεύσεων καθορίζεται το διάστημα από 1 Φεβρουαρίου έως 31 Ιουνίου κάθε έτους, ενώ για το πρόγραμμα του 2014, ο χρόνος διεξαγωγής των εκπαιδεύσεων παρατείνεται έως τις 31 Ιουλίου.

Η επιλογή των περιοχών διεξαγωγής των εκπαιδεύσεων θα γίνει με σκοπό την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κάλυψη όλης της χώρας και λαμβάνοντας υπόψη το μελισσοκομικό ενδιαφέρον, τον αριθμό των κυψελών και των μελισσοκόμων, καθώς και τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, οι οποίες καθορίζουν την ευκολία πρόσβασης (π.χ. οδικό δίκτυο, έκταση Περιφερειακής Ενότητας, νησιωτικές περιοχές κλπ.).

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης με αφορμή την υπογραφή της σχετικής απόφασης δήλωσε:

«Το Υπουργείο μας όπως έχει αποδείξει πρόσφατα, με την έκδοση και άλλων αποφάσεων που αφορούν στην υλοποίηση δράσεων του εθνικού μελισσοκομικού προγράμματος, δίνει μεγάλη σημασία στη στήριξη και βελτίωση της μελισσοκομίας, μέσω της οποίας μπορούμε να αποκομίσουμε σημαντικά οφέλη για στην αγροτική οικονομία του τόπου μας και τη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού στην ύπαιθρο.

Στο ΥπΑΑΤ δίνουμε προτεραιότητα στην αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας του αγροτικού πληθυσμού και στη βελτίωση του επιπέδου παραγωγής, όχι μόνο ποσοτικά, αλλά κυρίως ποιοτικά.

Αξιοποιώντας εργαλεία όπως τα προγράμματα ταχύρρυθμης εκπαίδευσης για μελισσοκόμους, πετυχαίνουμε την άμεση διασύνδεση της επιστήμης με την πρωτογενή παραγωγή, διαχέουμε τη εφαρμόσιμη γνώση προς τους άμεσα ενδιαφερόμενους, προωθούμε την καινοτομία και εισάγουμε τη φιλοσοφία της επιχειρηματικής γεωργίας. Παράλληλα, διασφαλίζουμε ένα επιθυμητό επίπεδο εφαρμογής ορθής γεωργικής – μελισσοκομικής πρακτικής, έτσι ώστε να διαφυλάσσεται το εισόδημα του Έλληνα παραγωγού, αλλά και η υγεία του Έλληνα καταναλωτή, μέσω της παραγωγής ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων».

 

 

Σχολιάστε το άρθρο