Η χωροκατανομή ακάρεων Βαρρόας εντός της Κυψέλης

R. Fell, C Brewster, A. Mullins

Τμήμα Εντομολογίας, Virginia Tech University, Blacksburg Virginia, ΗΠΑ

Νέες μελέτες κατανομής των ακάρεων της βαρρόας εντός της κυψέλης σχεδιάστηκαν, για την καλύτερη κατανόηση των μοτίβων αυτών, καθώς και της αλλαγής τους μέσα στο χώρο και χρόνο, ώστε να βελτιωθεί η δειγματοληψία και η απόφαση σχετικά με την αντιμετώπιση της ασθένειας. Δειγματοληψία του πληθυσμού των ακάρεων πραγματοποιήθηκε σε οχτώ πειραματικές κυψέλες, τρεις φορές συνολικά με διαλείμματα δυο εβδομάδων από τα μέσα Αυγούστου έως νωρίς τον Οκτώβριο. Κολλητικές σανίδες (PSU/IPM «sticky boards») που είχαν μετατραπεί, έτσι ώστε να καλύπτουν ολόκληρη τη βάση της κυψέλης χρησιμοποιήθηκαν για τη δειγματοληψία. Οι κολλητικές σανίδες παραμείνανε στις κυψέλες για τρεις μέρες. Έπειτα από την αφαίρεση των σανίδων, μετρήθηκαν οι αριθμοί των ακάρεων ανά τετράγωνα (1,8εκ x 1,8εκ) στο σύνολο των σανιδών για την δημιουργία ενός πλαισίου κατανομής. Μια γεωστατιστική προσέγγιση, χρησιμοποιώντας GS+ και Matlab (MatWorks Inc, Natick, MA USA) λογισμικά, εφαρμόστηκε για την ανάλυση δεδομένων δειγματοληψίας και την κατασκευή μοντέλων κατανομής των ακάρεων στο χώρο, τα οποία μπορούν να παρουσιαστούν ως χάρτες επιφανειακής πυκνότητας. Η κατανομή γόνου μετρήθηκε, επίσης, σε κάθε κυψέλη μετά από τη δειγματοληψία των ακάρεων, χρησιμοποιώντας ψηφιακές εικόνες. Οι κηρήθρες των κυψελών φωτογραφήθηκαν και στις δυο πλευρές σχετικά με τη θέση τους στην κυψέλη και έπειτα χωρίστηκαν σε ομάδες μονάδων δεδομένων που αντιστοιχούσαν στο πλαίσιο της κολλητικής σανίδας. Τα περιεχόμενα του πλαισίου ταξινομήθηκαν ως προς το είδος του γόνου (εργάτρια, κηφήνας), ως προς το στάδιο του γόνου (σφραγισμένος, ανοικτός) και ως προς την ύπαρξη ή όχι γόνου. Επιπλέον αναλύσεις έγιναν στις κατανομές γόνου και ακάρεων, χρησιμοποιώντας ανάλυση χώρου, μέσω δεικτών αποστάσεων (SADIE).

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα ακάρεα ήταν κατανεμημένα σε συστάδες και ότι οι κατανομές τους συσχετίζονται σημαντικά με αυτές του γόνου (Τιμές δείκτη συσχέτισης [Im] κυμαίνονται από 0,23-0,58, Pm<0.0001). Οι χάρτες επιφανειακής πυκνότητας έδειξαν ότι η συλλογή μελισσών για την δειγματοληψία ακάρεων με τεχνικές, όπως το ρολό ζάχαρης άχνης πρέπει να πραγματοποιείται στο (ή κοντά στο) γόνο. Τα αποτελέσματα μας δείχνουν, επίσης, ότι τα δεδομένα από τη δειγματοληψία ακάρεων μπορεί να είναι πολύ ευμετάβλητα. Οι ποσότητες ακάρεων από τα δείγματα των κολλητικών σανίδων διέφεραν με διαφορές μέχρι και 250%, σε μόνο δυο εβδομάδες. Τα δεδομένα αυτά δυσκολεύουν τους μελισσοκόμους στην καθιέρωση ορίων για την χρήση ή όχι της θεραπευτικής αγωγής. Οι κυψέλες που η μόλυνσή τους θεωρείται κάτω από το όριο αγωγής, μπορεί να δείχνουν πληθυσμούς ακάρεων σημαντικά μεγαλύτερους από το όριο, δυο εβδομάδες μετά από τη δειγματοληψία. Ειδικά στο τέλος του καλοκαιριού / αρχή φθινοπώρου.

Η συσχέτιση μεταξύ της κατανομής γόνου και ακάρεων υπονοεί, επίσης, ότι ο χειρισμός των πλαισίων γόνου μπορεί να είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο διαχείρισης της διαφοροποίησης κατανομών των ακάρεων για συγκεκριμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Σχόλιο από εμάς:
Αντίστοιχα αποτελέσματα, που καταδεικνύουν τα προβλήματα δειγματοληψίας για την ποσοτικοποίηση ενός παρασίτου μέσα στην κυψέλη, έχουμε από ερευνητικές προσπάθειες της ομάδας του Α.Π.Θ., που αφορούν την νοζεμίαση. Η σωστή δειγματοληψία αποτελεί το πρώτο σημαντικό βήμα για την καλύτερη ανάγνωση του ποσοστού προσβολής μιας ασθένειας και κατά συνέπεια της σωστής και έγκαιρης θεραπείας.

Σχολιάστε το άρθρο