Ξεκινούν τα μαθήματα στο ΙΓΕ

Το ΙΓΕ θα επαναλάβει τα σεμινάρια που διοργανώνει και το Σεπτέμβριο του 2013.  Για την αποφυγή ταλαιπωρίας στους συµµετέχοντες το πρόγραµµα εγγραφών για την Β΄περίοδο του 2013 θα έχει ως εξής:

2 & 3 Σεπτεµβρίου 2013 αυστηρά ΜΟΝΟ για τα τµήµατα Μελισσοκοµίας

4 & 5 Σεπτεµβρίου 2013 (και µέχρι να συµπληρωθεί ο απαιτούµενος αριθµός εκπαιδευοµένων) τα υπόλοιπα σεµινάρια.

Το µοναδικό κριτήριο συµµετοχής είναι η σειρά προτεραιότητας που θα χορηγηθεί τις παραπάνω ηµεροµηνίες. Για να συµµετάσχει ο κάθε ενδιαφερόµενος πρέπει:

•Να µην έχει κλείσει το τµήµα (το κάθε τµήµα έχει διαφορετικό αριθµό συµµετεχόντων)

•Αφού έχει πάρει αριθµηµένη αίτηση (από τη διοίκηση του Ι.Γ.Ε. την ηµέρα της

εγγραφής) να συµπληρώσει σωστά την αίτηση που θα του δοθεί από το Ινστιτούτο

•Να καταβάλλει το ποσό των διδάκτρων σε τραπεζικό λογαριασµό της υπηρεσίας (που θα του δοθεί) εντός της ηµέρας. Κατάθεση χρηµάτων στην τράπεζα χωρίς πρωτότυπη αίτηση (µε τον αριθµό προτεραιότητας) δεν είναι αποδεκτή και δεν επιστρέφονται χρήµατα. Σηµειώνεται ότι όποιος καταθέσει το ποσό στην Τράπεζα, δε θα περιµένει στην ουρά, θα αφήσει την αίτηση, τον αριθµό προτεραιότητας και το αντίγραφο πληρωµής και θα φύγει. Πρέπει να σηµειωθεί ότι κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να συµµετέχει σε 2 το πολύ σεµινάρια (αφού βέβαια έχει παραλάβει τις αντίστοιχες αιτήσεις για το κάθε σεµινάριο). ∆εν γίνονται εγγραφές µέσω fax, internet ή τηλεφώνου. Εντός της ηµέρας πρέπει να προσκοµισθεί στο Ινστιτούτο η αίτηση συνοδευόµενη από το αποδεικτικό κατάθεσης για να ισχύει η εγγραφή του ενδιαφερόµενου στο τµήµα. Αν δεν προσκοµιστούν εντός της ηµέρας, τότε η θέση του δίνεται την επόµενη ηµέρα στον 1ο επιλαχών.

Το 10% των θέσεων από κάθε τµήµα καλύπτεται από παιδιά αγροτών, αγρότες, νέους αγρότες, κηπουρούς.

Αν εντός των τρεχουσών ηµεροµηνιών δεν καλυφθούν οι ανωτέρω θέσεις, τότε θα καλυφθούν από τους επιλαχόντες

Νέα σεμινάρια που θα προστεθούν: Υδροπονία, Αιθέρια Έλαια, Θερμοκήπια,  Τυροκομία, Διαχείριση μικρών Αγροκτημάτων, Επιχειρηματικός σχεδιασμός στο γεωργικό τομέα, Σχεδιασμός και διαχείριση έργων πρασίνου.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.ige.gr

 

Σχολιάστε το άρθρο