Ποιοι αγρότες θα πρέπει να τηρούν βιβλία

Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι, ψαράδες με σκάφη άνω των 12 μέτρων, αλλά και μισθωτοί, συνταξιούχοι και ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν εισπράξεις μεγαλύτερες των 10.000 ευρώ από την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους ή έλαβαν επιδοτήσεις μεγαλύτερες των 5.000 ευρώ, υποχρεούνται από την 1-1-2014 στην τήρηση βιβλίων και την έκδοση φορολογικών στοιχείων (τιμολογίων, αποδείξεων κ.λπ.). Από την τήρηση βιβλίων απαλλάσσονται μόνο όσοι βρίσκονται κάτω από τα προαναφερθέντα όρια και πληρούν ταυτόχρονα και τα δύο κριτήρια.

Στις περιπτώσεις μισθωτών και συνταξιούχων δεν παίζει ρόλο εάν το φυσικό πρόσωπο είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης ή όχι. «Μετράει» το ύψος των εισπράξεων από την αγροτική εκμετάλλευση. Οι υπόχρεοι θα πρέπει να σπεύσουν στις κατά τόπους εφορίες το αργότερο μέχρι τις 20 Μαρτίου, προκειμένου να ανοίξουν βιβλία και να κάνουν έναρξη επιτηδεύματος.

Το καθαρό εισόδημα των αγροτών θα φορολογείται με 13% από το πρώτο ευρώ, οι αγρότες θα πληρώσουν προκαταβολή φόρου 55% για το επόμενο έτος όπως ισχύει για όλους τους άλλους επιτηδευματίες, αλλά και τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ, εάν δεν χαρακτηριστούν νέοι επιτηδευματίες. Διευκρινίσεις για τη διαδικασία ένταξης των αγροτών στο νέο καθεστώς φορολόγησης, δίνει με αναλυτική του εγκύκλιο το υπουργείο Οικονομικών.

Τι προβλέπει η εγκύκλιος

Από την εγκύκλιο προκύπτει ότι:

* Οσοι το 2013 είχαν τζίρο από πωλήσεις ή παραδόσεις αγροτικών προϊόντων που ξεπερνούσε τα 10.000 ευρώ ή έλαβαν κοινοτικές επιδοτήσεις πάνω από 5.000 ευρώ υποχρεούνται να τηρούν βιβλία να εκδίδουν παραστατικά τιμολόγια ακόμη και αποδείξεις λιανικής πώλησης από ταμειακές μηχανές και ταυτόχρονα να υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ.

* Εάν δεν ασκήσουν την αγροτική τους εκμετάλλευση από 1.1.2014 ούτε δικαιούνται να λάβουν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης, δεν υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων.

* Αν πωλούν αγροτικά προϊόντα σε λαϊκές και σε χονδρέμπορους θα πρέπει να τηρούν διπλά βιβλία ώστε να καλύπτουν και τις δυο δραστηριότητες.

* Οι επιχειρήσεις παράκτιας αλιείας και σπογγαλιείας, οι οποίες εκμεταλλεύονται σκάφη μήκους μέχρι 12 μέτρων, εξακολουθούν να απαλλάσσονται για τη δραστηριότητά τους αυτή από την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων.

* Υποχρεούνται να εκδίδουν τιμολόγια για τις πωλήσεις των προϊόντων τους σε άλλους επιτηδευματίες και αποδείξεις λιανικών συναλλαγών με ταμειακή όταν έχουν επαγγελματική εγκατάσταση.

Οι αγρότες, καθώς και οι λοιποί φορολογούμενοι που έχουν ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, οι οποίοι δεν απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, υποχρεούνται να υποβάλλουν, στη Φορολογική Διοίκηση, δήλωση μεταβολής εργασιών (έντυπο Μ2), με την οποία θα δηλώσουν την ένταξή τους σε κατηγορία βιβλίων και την υπαγωγή τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Η υποβολή της δήλωσης μεταβολής εργασιών θεωρείται εμπρόθεσμη εφόσον υποβληθεί μέχρι 15-2-2014 για τους υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και μέχρι 20-3-2014 για τους υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων.

Η ένταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ συνεπάγεται ότι ο αγρότης έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το κανονικό καθεστώς, όπως επιβολή ΦΠΑ στις πωλήσεις των αγροτικών προϊόντων του, υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ για την καταβολή του φόρου στο ελληνικό Δημόσιο (περιοδικών και εκκαθαριστικών), δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών του, διενέργεια διακανονισμών κ.λπ.

Παραδείγματα

Με τα παραδείγματα που ακολουθούν γίνονται ευκολότερα κατανοητές οι αλλαγές στο καθεστώς φορολόγησης των αγροτών.

1. Αγρότης του ειδικού καθεστώτος, που πραγματοποίησε το 2013 ακαθάριστα έσοδα 12.000 ευρώ και έλαβε δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης 4.000 ευρώ, από την 1.1.2014 εντάσσεται στο καθεστώς τήρησης βιβλίων εσόδων – εξόδων, καθώς δεν τηρούνται τα δύο κριτήρια (10.000 και 5.000 ευρώ).

2. Φυσικό πρόσωπο, που κατά τη χρήση 2013 δεν πραγματοποίησε ακαθάριστα έσοδα από την αγροτική του εκμετάλλευση, έλαβε όμως για τη χρήση αυτή δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης 6.000 ευρώ, από την 1.1.2014 θα τηρήσει βιβλία εσόδων εξόδων.

3. Αγρότης ο οποίος ταυτόχρονα µε την αγροτική του εκμετάλλευση εκμεταλλεύεται και καφενείο. Κατά τη χρήση 2013, είχε ακαθάριστα έσοδα 4.500 ευρώ από το καφενείο και 10.500 ευρώ από τα αγροτικά. Θα τηρήσει βιβλία µόνο για την αγροτική του εκμετάλλευση και όχι για το καφενείο.

4. Αγρότης ο οποίος πωλεί τα προϊόντα του στις λαϊκές αγορές και εκτός αυτών, κατά τη χρήση 2013, πραγματοποίησε ακαθάριστα έσοδα από τις πωλήσεις του στη λαϊκή αγορά 8.000 ευρώ και 4.000 ευρώ από τις χονδρικές του πωλήσεις εκτός λαϊκής αγοράς και έλαβε δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης 2.000 ευρώ. Από την 1.1.2014 θα τηρήσει βιβλία µόνο για τη δραστηριότητά του της διάθεσης των προϊόντων του στις λαϊκές αγορές και όχι για τα εκτός λαϊκής αγοράς.

Πηγή: efsyn.gr

Σχολιάστε το άρθρο