Αναγραφή χώρας προέλευσης στο μέλι

Υποχρεωτική η αναγραφή
της χώρας προέλευσης στο μέλι

Υποχρεωτική είναι πλέον η αναγραφή της χώρας ή των χωρών προέλευσης του μελιού που πωλείται, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ, η χώρα ή οι χώρες προέλευσης όπου έγινε η συγκομιδή θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά στην επισήμανση. Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3 μήνες μετά από τη δημοσίευση της απόφασης απαγορεύεται η εμπορία προϊόντων που δεν είναι σύμφωνα με την παρούσα απόφαση. Δηλαδή το περιθώριο συμμόρφωσης για την εμπορία προιόντων είναι 3 μήνες. Παρόλα αυτά, η εμπορία προϊόντων που δεν είναι σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, τα οποία όμως είχαν επισημανθεί πριν την παρέλευση 3 μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στις 25 Ιανουαρίου (ΦΕΚ 19/Β/13-1-2012) επιτρέπεται μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Σχολιάστε το άρθρο